Alle konsultasjoner blir per telefon inntil videre


I disse coronavirustider gjør vi endringer ved Dr. Hexebergs klinikk. Vi regner med at endringene i første omgang vil gjelde ut april måned, men varighet og eventuelle ytterligere endringer må vurderes kontinuerlig. 

- Alle konsultasjoner med fysisk fremmøte endres til telefonkonsultasjoner. Legen ringer til deg på avtalt tidspunkt (noe forsinkelse kan forekomme) med mindre du har avbestilt konsultasjonen minst 48 timer før. Vi har god erfaring med telefonkonsultasjoner og mener det er et svært godt alternativ.

- For de som har avtale om konsultasjon og skal ta blodprøver, er vi opptatt av at blodprøvetaking ikke skal utgjøre en økt risiko for spredning av virus. Blodprøvetaking ved Lab1 i Sandvika vil ikke være mulig inntil videre. De som skal ta prøver andre steder, må selv tenke over om prøvetaking utgjør en unødvendig risiko eller kan gjennomføres som planlagt.

- Dersom du vil utsette eller avlyse en avtalt konsultasjon, må du gi beskjed til timebestilling@drhexeberg.no minst 48 timer før konsultasjonen.

- For nye pasienter kan vi tilby telefonkonsultasjoner. Hvis problemstillingen er knyttet til matintoleranser / irritabel tarm / autoimmune sykdommer, kan vi komme langt med tester du selv kan ta hjemme (urinprøve og blodprøve med stikk i fingeren). Da er risiko for spredning av viruset eliminert.

- Alle kurs vi selv har ansvaret for eller er involvert i, er utsatt eller avlyst. Når kursene settes opp igjen, avgjøres først når epidemien er over og vanlig aktivitet kan gjenopptas.

Denne informasjonen vil også bli sendt på epost til alle pasienter som har avtale om konsultasjon i Sandvika eller Tønsberg. Vi håper på forståelse for de endringer vi har iverksatt og ser frem til at landet har ridd stormen av og vi kan gjenoppta normal drift. 

Sofie og Erik Hexeberg

Elektronisk kommunikasjon

Kommunikasjon via timebestilling@drhexeberg.no skal ikke inneholde personsensitive opplysninger som personnummer og sykehistorie. For personsensitive opplysninger ber vi om at det venter til konsultasjonen. Dersom du har en svært sammensatt og / eller lang sykehistorie, anbefaler vi en dobbeltime. En dobbeltime (2 x 45 min) koster kr. 2990,-.

Nyheter om kurs

Alle annonserte kurs er utsatt inntil epidemien er over. Alle som er påmeldt vil få informasjon om nytt tidspunkt i god tid.

For kurs se her


Ny bok

Boken "Nytt blikk på autoimmun sykdom - mat som medisin" er nå kommet i bokhandelen. Den skal være å finne i de fleste bokhandler og her et av stedene hvor du kan finne boken.