SØVN

Søvnvansker

Tilstrekkelig med søvn er noe alle trenger for å holde seg friske og opplagte. De fleste har vel opplevd en natt med dårlig eller lite søvn og vet hvordan det påvirker humør, konsentrasjon og yteevne. Behovet for søvn varierer imidlertid fra person til person. Gjennom natten varierer søvndybden betraktelig, og søvnkvaliteten er vel så viktig som antall timer du sover. En grei regel er at dersom du er uthvilt på dagtid, så får du tilstrekkelig søvn. Enkelte mennesker klarer seg med færre enn seks timers nattesøvn, mens andre må ha ni timer eller mer for å føle seg uthvilt.

Søvnlengde og -dybde reguleres av et samspill mellom ulike faktorer. Det er i hovedsak døgnrytmen som bestemmer hvor mange timer man sover, og hvor trett man er når man legger seg. Dette betyr at søvnlengden varierer mye etter når på døgnet man legger seg, og er nesten helt uavhengig av hvor lenge man har vært våken. Antall timer i våken tilstand bestemmer imidlertid hvor dypt man sover. Søvnen blir dypere jo lenger det er siden man sov sist. Vaner og atferdsfaktorer regulerer også hvordan og når man sover.

Kontakt oss

*
*
*
*