KONTAKT OSS

Allerede pasient?

På grunn av endring av journalsystemet kan du nå ikke selv bestille time, endre time eller avbestille time i våre timebøker. Denne funksjonaliteten håper vi å få på plass igjen etterhvert. Du må nå i en periode sende epost til timebestilling@drhexeberg.no og oppgi når du ønsker time og om du ønsker time i Sandvika, Tønsberg eller på telefon.

Ny pasient?

Ønsker du time hos oss og ikke er registrert i vår database, må du sende epost til timebestilling@drhexeberg.no.

Oppgi om du ønsker time hos Sofie Hexeberg, Erik Hexeberg eller den som har først ledig time; oppgi også om du ønsker time i Tønsberg (Kilengaten 18), Sandvika (hos Lab1) eller om du ønsker telefonkonsultasjon. Oppgi også ditt mobiltelefonnummer. Klinikken har ikke offentlig støtte og vi gjør derfor oppmerksom på våre priser.

Erik Hexeberg er spesialist i indremedisin og tar seg av mer kompliserte indremedisinske problemstillinger, diabetes, hjerte- og karsykdommer og rådgiving knyttet til kolesterol. Sofie Hexeberg har mer erfaring med PCOS, infertilitet og graviditeter. For øvrige problemstillinger vil det være liten forskjell på erfaringsgrunnlaget.

Sofie Hexeberg har konsultasjoner i Tønsberg tirsdager. Hun har konsultasjoner i Sandvika, Bærum, på onsdager. Telefonkonsultasjoner er mulig de fleste dager, men helst mandager.

Erik Hexeberg har konsultasjoner i Tønsberg mandager. Han har konsultasjoner i Sandvika, Bærum, onsdager og noen torsdager. Telefonkonsultasjoner er mulig de fleste dager, men helst tirsdager.

Mer enn en tredjedel av våre konsultasjoner foregår per telefon. Vår pris for en telefonkonsultasjon er lavere enn for en vanlig konsultasjon.

Vi ber om at du ikke oppgir personsensitive opplysninger i epost ettersom denne e-posten ikke er kryptert. Det betyr at du ikke skal oppgi din sykehistorie eller personnummer. Dette kommer vi tilbake til ved konsultasjonen.

Dersom du har en svært komplisert sykehistorie med mange diagnoser og mange års forløp, kan det være lurt å bestille en dobbeltime.

Dr. Hexebergs klinikk
Avdeling Tønsberg

Kilengaten 18
3117 Tønsberg

Dr. Hexebergs klinikk Sandvika

c/o Lab 1 (se etter Lab 1)

Elias Smiths vei 10; Inngang D
1337 Sandvika

(Du finner ikke skilt til Dr. Hexeberg, se etter Lab1)

Post:

Dr. Hexebergs klinikkTørfestveien 8
3124 Tønsberg

Epost: timebestilling@drhexeberg.no

Konsultasjoner i Tønsberg:

Kilengaten 18, 1. etasje

3117 Tønsberg

Parkering
Det er parkeringsplass utenfor og det er ingen parkeringsavgift.

Veibeskrivelse: Ved innkjøring fra E18 til Tønsberg gjennom Frodeåstunnelen kjører en til høyre i første, andre og tredje rundkjøring. Deretter tar en av 2. avkjøring til høyre, Malergaten.  Kjør Malergaten helt frem og sving til høyre. Da er du der, bygningen på høyre side. Vi holder til innerst i 1. etasje på høyre side. 


Konsultasjoner i Sandvika:

LAB1
Elias Smiths vei 10, 1337 Sandvika. (Inngang D på vestsiden av huset mot Sandvika Storsenter. Fra parkeringsplassen.) OBS - Det er ikke skilt for Dr. Hexebergs klinikk - kun for Lab1.

Parkering
Det er en stor parkeringsplass rett utenfor. Vi anbefaler å betale parkering med app da det er lettere å forlenge parkeringen ved eventuelle forsinkelser.

Eventuelt finnes det parkering på Sandvika Storsenter som ligger mindre enn 5 minutters gange fra klinikken.

Tog/Buss 
Klinikken er lokalisert bare få minutters gange fra både buss og jernbane.