VÅRE PRISER

LEGE

Første konsultasjon i Tønsberg eller på telefon (45 minutter) kr 1550,-
Kontroll i Tønsberg eller på telefon (45 minutter er normal tidsbruk) kr 1550,-
Kontroll i Tønsberg eller på telefon (30 minutter ved spesiell avtale) kr 1050,-
Annen tidsforbruk inntil 15 minutter på telefon og e-post, kr 550,-

Første konsultasjon i Sandvika (45 minutter) kr 1690,-
Kontroll i Sandvika (45 minutter er normal tidsbruk) kr 1690,-
Kontroll i Sandvika (30 minutter ved spesiell avtale) kr 1150,-

Dersom det er behov for særskilte blodprøver, kan det påløpe ekstrakostnader avhengig av problemstilling og hvilke prøver som blir bestilt. Slike prøver bestilles alltid i samråd med pasienten.

Diverse tilleggstjenester

Resepter (tilsendt utenom konsultasjon) kr 200,-
Journalutskrift (tilsendt utenom konsultasjon) kr 300,-
Utskrift blodprøvesvar (tilsendt utenom konsultasjon) kr 200,-
Attester kr 750,-
Fakturagebyr ved purring er kr. 100,-. Det er ikke fakturagebyr dersom faktura betales innen en uke.

Betaling
Vi anbefaler våre våre pasienter å betale med kort for våre tjenester. Ved telefonkonsultasjon vil faktura bli tilsendt. Faktura kommer på epost.

Timeavtale

En timeavtale er forpliktende. Dersom du ønsker å endre eller kansellere timeavtalen, må dette gjøres 48 timer før avtaletidspunkt. I de 48 timene inngår ikke lørdag og søndag. Vi forventer at du betaler fullt honorar dersom du ikke møter til avtalt time. Det vil da bli sendt en faktura.

Kontakt oss

*
*
*
*
*