BEHANDLINGSPRINSIPPER

Hovedprinsippet er en behandling med et individuelt tilpasset betennelsesdempende og blodsukkerstabiliserende kosthold. Hvor mye karbohydrater og proteiner hver og en tåler og hvor mye inntaket må reduseres for å oppnå ønskede effekter vil variere.

De fleste vil kunne oppnå ønsket effekt ved endring av kostholdet uten bruk av spesialdietter, men i enkelte tilfeller vil vi anbefale spesialdietter med definerte måltider. Selv om spesialdietter kan brukes for en periode, er målet å komme frem til et individuelt tilpasset lavkarbokosthold som vil være sunt for deg, og som du kan leve med over tid.

Avhengig av diagnose og blodprøver kan det også være aktuelt med ulike kosttilskudd. Vi anbefaler matintoleransetester i varierende omfang og prøver knyttet til problemstillingen «lekk tarm». Vi benytter oss av et bredt utvalg tester fra Lab 1 som vi er samlokalisert med når vi er i Sandvika. Dessuten benytter vi ofte fullblodsanalyser av mineralstatus. Slike fullblodsanalyser viser ikke bare mineralnivået i serum, på utsiden av cellene, men viser det mineralnivået både på innsiden og utsiden av cellene.

Det er viktig informasjon ved en rekke sykdommer som migrene og anfallsvis atrieflimmer.

I den senere tid har vi også gjort ekstraanalyser knyttet til kolesterol ved problemstillingen «forhøyet kolesterol», og det kan også være aktuelt å måle fettsyresammensetningen i blodet da dette kan ha betydning ved ulike betennelsessykdommer.

Ekstraprøvene som vi av og til bestiller fra Lab 1 er ikke dekket av Folketrygden. Det betyr at det kan påløpe ekstra kostnader til ulike prøver. Prøvene vil alltid bli bestilt i samråd med pasientene og kostnader på disse prøvene påløper normalt når prøvesvar foreligger. For eksempel kan en blodprøve for å avdekke matintoleranse sammen med en urinprøve som kan påvise peptider fra gluten eller melkeprotein i urin tilsammen koste mellom 3.200 kr og 3.900 kr. Dersom prøvene ikke tas i tilknytning til våre konsultasjoner, kan det påløpe transportkostnader som fort kan beløpe seg til noen hundre kroner.

For dem som bruker medisiner mot sykdommene nevnt over, vil vi gradvis trappe ned medisinbruken avhengig av behandlingsresultat og videre behov for medikamentell behandling. Vi ønsker å samarbeide med fastlegen om dette.