VÅRE PRISER

LEGE

Første konsultasjon (45 minutter) kr 1550,-
Kontroll (45 minutter er normal tidsbruk) kr 1550,-
Kontroll (30 minutter ved spesiell avtale) kr 1050,-
Annen tidsforbruk inntil 15 minutter på telefon og e-post, kr 550,-


Dersom det er behov for særskilte blodprøver, kan det påløpe ekstrakostnader avhengig av problemstilling og hvilke prøver som blir bestilt. Slike prøver bestilles alltid i samråd med pasienten.

Diverse tilleggstjenester

Resepter (tilsendt utenom konsultasjon) kr 150,-
Journalutskrift (tilsendt utenom konsultasjon) kr 200,-
Utskrift blodprøvesvar (tilsendt utenom konsultasjon) kr 150,-
Attester kr 500,-
Faktureringsgebyr kr 59,-

Betaling

Vi anbefaler våre våre pasienter å betale med kort for våre tjenester. Ved telefonkonsultasjon vil faktura bli tilsendt mot et girogebyr på kr 59,-. Faktura kan komme på SMS eller epost. All fakturering og innkreving administreres av Melin Medical, og alle henvendelser vedrørende faktura kan rettes til dem.

Timeavtale

En timeavtale er forpliktende. Dersom du ønsker å endre eller kansellere timeavtalen, må dette gjøres 48 timer før avtaletidspunkt. I de 48 timene inngår ikke lørdag og søndag. Vi forventer at du betaler fullt honorar dersom du ikke møter til avtalt time. Det vil da bli sendt en faktura.

Kontakt oss

*
*
*
*
*