Hvilke sykdommer og plager kan vi hjelpe deg med?

Vi har gode erfaringer med behandling av sykdommene/plagene angitt i listen under. For mange av disse tilstandene finnes det også støtte i litteraturen for at et karbohydratredusert kosthold er gunstig.
 • Matvareintoleranser
 • Energitap
 • Overvekt og fedme
 • Høyt blodtrykk
 • Diabetes type 1 og 2
 • Svingende blodsukker/lavt blodsukker
 • Sukkeravhengighet
 • Overspising/bulimi
 • Hypotyreose
 • Sarkoidose
 • Fibromyalgi
 • Artrose
 • Psoriasis
 • Eksem
 • Psoriasisartritt
 • Leddgikt
 • Bekhterevs sykdom
 • Tannkjøttbetennelse
 • ME
 • PCOS
 • Ufrivillig barnløshet
 • For tidlig overgangsalder
 • Migrene
 • Anfallsvis atrieflimmer
 • Fordøyelsesplager/irritabel tarm
 • Mb Crohn
 • Ulcerøs colitt


Vi kan også gi råd knyttet til risiko for hjertesykdom ved "forhøyet" kolesterol.

Mer informasjon
For mer informasjon om sykdommer og plager hvor vår kostbehandling kan være nyttig, se bøkene «Frisk med lavkarbo - Nytt liv med riktig mat» og «Bekreftelsen - Frisk med lavkarbo» av Sofie Hexeberg. Her finnes også mer informasjon om hvilken behandling som foreslås og hva som kan oppnås. Selv om mange vil ha stor hjelp av bøkene, mener vi at de fleste med kostholdsrelaterte sykdommer vil ha nytte av noen konsultasjoner hos lege med erfaring i denne typen kostbehandling.

Våre behandlingsprinsipper

Hovedprinsippet er en behandling med redusert mengde karbohydrater. Hvor mye karbohydrater hver og en tåler og hvor mye inntaket må reduseres for å oppnå ønskede effekter vil variere.
Mange vil kunne oppnå ønsket effekt ved endring av kostholdet uten bruk av spesialdietter, men i enkelte tilfeller vil vi anbefale spesialdietter med definerte måltider. Selv om spesialdietter kan brukes for en periode, er målet å komme frem til et lavkarbokosthold som vil være sunt for deg, og som du kan leve med over tid.
Avhengig av diagnose og blodprøver kan det også være aktuelt med ulike kosttilskudd.
Vi anbefaler matintoleransetester i varierende omfang og prøver knyttet til problemstillingen «lekk tarm». Vi benytter oss av et bredt utvalg tester fra Lab 1 som også er lokalisert her i Sandvika. Dessuten benytter vi ofte fullblodsanalyser av mineralstatus. Slike fullblodsanalyser viser ikke bare mineralnivået i serum, på utsiden av cellene, men viser det mineralnivået både på innsiden og utsiden av cellene. Det er viktig informasjon ved en rekke sykdommer som migrene og anfallsvis atrieflimmer. I den senere tid har vi også gjort ekstraanalyser knyttet til kolesterol ved problemstillingen «forhøyet kolesterol», og det kan også være aktuelt å måle fettsyresammensetningen i blodet da dette kan ha betydning ved ulike betennelsessykdommer. Ekstraprøvene som vi av og til bestiller fra BMLab er ikke dekket av Folketrygden. Det betyr at det kan påløpe ekstra kostnader til ulike prøver. Prøvene vil alltid bli bestilt i samråd med pasientene og kostnader på disse prøvene påløper når prøvesvar foreligger.
For dem som bruker medisiner mot sykdommene nevnt over, vil vi gradvis trappe ned medisinbruken avhengig av behandlingsresultat og videre behov for medikamentell behandling. Vi ønsker å samarbeide med fastlegen om dette.

Konsultasjon

Første konsultasjon

Første konsultasjon varer i 45 minutter og inkluderer samtale om din sykehistorie og fysisk undersøkelse etter behov. Overvektige vil bli tilbudt veiing på en Tanitavekt som blant annet gir informasjon om fettmasse, muskelmasse og BMI. Videre gis informasjon om kosthold, og du får med deg skriftlig informasjon om dette. Aktuelle blodprøver bestilles, og du får med deg de nødvendige skjema. Blodprøvene må tas fastende. Du kan ta blodprøvene hos Lab1, Fürst laboratorium, et sykehus eller hos fastlegen din. Vi ber om at du møter i god tid da vi prøver å følge de avtalte tider uten ekstra venting.

Se også "Vår behandling" for informasjon om hvilke sykdommer/plager vi kan hjelpe deg med og hvilke behandlingsprinsipper vi følger.

Kontroll

Ved første kontroll, etter ca. 4 uker, får du en detaljert gjennomgang av blodprøvesvarene og informasjon om hvilken betydning disse har for diagnose og videre behandling. Dine erfaringer med kostholdet siden forrige konsultasjon blir gjennomgått og vekten registreres der det er aktuelt. Deretter gis det råd og motivasjon basert på dine erfaringer og hva som er dine utfordringer. Vi setter av 45 minutter til denne kontrolltimen. Behovet for videre kontroll vil variere, men det er vår erfaring at oppfølging over tid er hensiktsmessig for å oppnå et godt resultat ved kostomleggingen. Til disse kontrollene setter vi normalt av 30 minutter. Vår ernæringsfysiolog vil kunne være behjelpelig med tips og råd for videre mestring og en tettere oppfølging.

Telefonkonsultasjon

Vi har god erfaring med telefonkonsultasjon. Det er mulig både å gjennomføre første konsultasjon og kontroller som telefonkonsultasjon. Alternativt kan første konsultasjon gjennomføres med fremmøte på klinikken og senere konsultasjoner gjennomføres som telefonkonsultasjoner. Etter første samtale vil vi sende deg skriftlig informasjon, evt. blodprøveskjema og en bankgiro for konsultasjonen. Blodprøver kan du ta på hjemstedet ditt og vi får svaret til Dr. Hexebergs klinikk slik at vi kan gjennomgå dem med deg etter 4 uker. Faktura vil bli tilsendt og inkluderer et fakturagebyr på kr. 59,-.

Priser

LEGE

Første konsultasjon (45 minutter)

kr 1550,-

Kontroll (45 minutter)

kr 1550,-

Kontroll (30 minutter)

kr 1050,-

Telefon og e-post, tidsforbruk inntil 15 minutter

kr 550,-

ERNÆRINGSFYSIOLOG

Første konsultasjon (45 minutter)

kr 950,-

Oppfølging (30 minutter)

kr 650,-

Oppfølging vekt (15 minutter)

kr 350,-

Telefon og e-post

tidsforbruk inntil 5 minutter

Gratis

tidsforbuk inntil 10 minutter

kr 200,-

Dersom det er behov for særskilte blodprøver, kan det påløpe ekstrakostnader avhengig av problemstilling og hvilke prøver som blir bestilt. Slike prøver bestilles alltid i samråd med pasienten.

Diverse tilleggstjenester
Resepter (tilsendt utenom konsultasjon)
kr 150,-
Journalutskrift (tilsendt utenom konsultasjon)
kr 100,-
Utskrift blodprøvesvar (tilsendt utenom konsultasjon)
kr 100,-
Attester
kr 500,-
Faktureringsgebyr
kr 59,-

Betaling

Vi anbefaler våre våre pasienter å betale med kort for våre tjenester. Ved telefonkonsultasjon vil faktura bli tilsendt mot et girogebyr på kr 59,-. All fakturering og innkreving administreres av Odin kapital AS, og alle henvendelser vedrørende faktura kan rettes til Odin Kapital på telefon 73 1016 10.

Timeavtale

En timeavtale er forpliktende. Dersom du ønsker å endre eller kansellere timeavtalen, må dette gjøres 48 timer før avtaletidspunkt. I de 48 timene inngår ikke lørdag og søndag. Vi forventer at du betaler fullt honorar dersom du ikke møter til avtalt time. Det vil da bli sendt en bankgiro.

E-post

Send gjerne en e-post til timebestilling@drhexeberg.no dersom du ønsker timeavtale ved Dr. Hexebergs klinikk. Oppgi navn, fødselsdato, adresse og et telefonnummer som vi kan nå deg på. Vi vil ta kontakt med deg for å avtale tidspunkt for konsultasjon.

Telefonkontakt

For timeavtale ved Dr. Hexebergs klinikk kan du også ringe telefon 67 20 47 40. Telefontid er mandag til torsdag kl 9-12.

Hvor finner du oss

Vi holder til sentralt i Sandvika med lett tilgang fra buss og tog (3 min). Vi er like ved E18 med lett tilgang med bil og gode parkeringsmuligheter foran Rådhuset (under E18 og mindre enn 5 min. gange fra klinikken).

Adresse:
Rådmann Halmrasts vei 4, 2. etg,
1337 Sandvika
(Midt i gågaten og inngang fra Kinoveien, ved siden av gamle Bærum kino, inngang merket "Ringigården".)

Livsstilskurs i SpaniaKA%20takbilde.jpg

Få en personlig og grundig innføring i lavkarbokosthold gjennom en hel uke i vakre Spania.

Kontakt oss på livsstilskurs@drhexeberg.no

For mer informasjon se her